نانو ذرات آهن دبکو

 

نانو آهن دارای مصارف زیادی است که در ذیل مصرف آن را در بخش کشاورزی و اثرات ان در محیط زیست تقدیم میکنیم

 

نانو  آهن نفوذگر دبکو:

  نانوگرد آهن دارای قدرت نفوذ بسیار بالا در بافت درخت و گیاه ، نیاز به آهن را بسیار سریع مرتفع میکند

  ارگانیک و دوستدار محیط زیست

  براحتی  از طریق ریشه و برگ جذب میشود

   برای انجام عمل فتوسنتز و بیوسنتز،تشکیل پروتئین ها و... ضروری است

  باعث بالا رفتن  کیفیت  محصولات است

عامل بسیار موثر در افزایش میزان تولید است

  در همه  خاکها( اسیدی ،قلیایی و خنثی) تاثیرگذار است.

  پیشرفته ترین  روش علمی برای تامین آهن گیاهان

  این نانو ذرات آهن   ،قادر به تصفیه  آب هستند

روش مصرف نانو ذرات آهن دبکو :

 الف : پاشش نانو روی شاخه و برگ( پاشش را صبح زود و یا هنگام عصر انجام دهید).

ب : بشکل چال کود،ویا محلول در آب

  ج : هیدروپونیک.

میزان مصرف نانو ذرات آهن دبکو :

1-  یک لیتر از نانو ذرات آهن را در هزار لیتر آب  مخلوط نموده و با آن حداکثر یک هکتار مزرعه ،باغ و ...را به یکی از روشهای فوق آبیاری نمایید.

زمان مصرف نانو ذرات آهن :

1-  اوایل فصل رشد گیاه(قبل و بعد از شکوفه دادن)

2-  بعد از تشکیل میوه.

3-  پس از برداشت میوه و قبل از فصل پاییز

شرایط نگهداری:

1-  توصیه میگردد این محلول به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

تصاویر محصول :
نانو ذرات آهن دبکو
مبلغ (تومان) عنوان
0 نانو ذرات آهن دبکو

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :