روان کننده ZSP-1

معرفی محصول :

این روان کننده یک روان کننده عمومی جهت کاهش  آب مصرفی وایجاد روانی بیشتر در بتن میباشد این روان کننده قادر به کاهش 12% آب مصرفی وافزایش مقاومت بتن بوده و همخوانی مناسبی با میکرو سیلیس داشته  وبرای ساخت بتن  های حاوی میکرو سیلیس توصیه میگردد.

موارد مصرف:

1-      کلیه کارهای بتن ریزی

2-     بتن ریزی با پمپ در ارتفاع

3-   سازه های بتنی مسلح

4-   فوند اسیون ماشین الات ، سقف و ستون

مزایا:

1-      افزایش کارایی و دوام

2-     افزایش روانی بدون نیاز به افزودن آب اضافی

3-   افزایش مقاومت های فشاری وخمشی

4-   صرفه جویی در زمان اجراء و کاهش هزینه های بتن ریزی

روش ومیزان مصرف:

1-      به میزان  2 الی 3 درصد وزن سیمان در حین ساخت بتن به آن اضافه شده ، به مدت 1 الی 2 دقیقه تا ایجاد مخلوطی همگن و یکنواخت مخلوط میشود .

توجه : این روان کننده با سیمان تیپ 5 (ضد سولفات) سازگاری نداشته و مصرف بیش از5/0 در صد آن باعث افزایش شدید زمان گیرش ودر مواردی عدم گیرش خواهد شد.

روان کننده آب.کاهنده آب.کاهش دادن آب مصرفی بتن.ابر روان کننده.میزان مصرف روان کننده.افزودنی کاهنده اب.افزودنی بتن

 

 

مبلغ (تومان) عنوان
15000 روان کننده zsp_1

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :