اکسیر سبز

معجونی طبیعی و ارگانیک ساخته شده برپایه نانوتکنولوژی

      عصاره ای طبیعی و ارگانیک تراوش از درختان کهن ایران زمین

      تولید شده برمبنای شیمی کلوئیدی و با ذراتی در حدود 5 نانومتر

     با قدرت نفوذ در سلول های برگ

      باعث جذب سریع تر کاتیونها و آنیونها میگردد

      تسریع در عملیات فتوسنتزو جوانه زنی و افزایش شیره گیاهی

      زیست محرک ارگانیک و فاقد هورمون های شیمیایی

    مقاوم ساختن گیاه در مقابل تنش های محیطی

      افزایش قدرت جوانه زنی بذر و درجه شیرینی محصولات

      جلوگیری کننده از ریزش گل و میوه

      حفظ طراوت و ماندگاری بیشتر گل های شاخه بریده و گیاهان آپارتمانی و تزئینی

      فاقد هرگونه سمیت برای انسان؛حیوان و قابل تجزیه در طبیعت

     ضدعفونی کننده آب؛خاک و گیاه

مکمل غذایی برای انواع گیاهان تزئینی داخل و خارج از ساختمان؛گلهای شاخه بریده؛صیفی و سبزیجات چمن درختان مثمر و غیر مثمر؛انواع بذور و...

*روش مصرف*

۱.محلول پاشی برروی شاخه و برگ

۱.جذب از طریق ریشه

۳.محلول در آب به روش آبیاری قطره ای و یا هیدروپونیک

۴.آغشته سازی بذور

*میزان مصرف*

۱۰قطره از این عصاره(معادل ۱cc)به یک لیتر آب تمیز اضافه نموده و به یکی از روش های فوق استفاده نمائید

در مقادیر بیشتر با همین نسبت محاسبه فرمائید

*زمان مصرف*

درتمامی فصول هفته یکبار

*شرایط نگهداری*

این محصول را در ظروف درب بسته و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری نمایید

اکسیر سبز.زراعت.کشاورزی.کود

تامین کننده کمبود سولفور در کلیه گیاهان

 

مبلغ (تومان) عنوان
40000 اکسیر سبز

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :