محلول ضدعفونی کننده کشاورزی نانو 2

تولید شده برپایه نانو فناوری

ترکیبات:هیدروژن پراکساید(نانو ذرات‌ ۵۰۰میلی گرم در لیتر)

بدون رنگ،بو،طعم و کف

ضدعفونی کننده اکولوژیک بر پایه نانو ذرات و اکسیژن فعال

این محلول پایدار با قدرت اثربخشی بسیارزیاد جهت مبارزه با میکروارگانیسم ها انواع باکتریها کپک ها مخمرها انگل ها و ویروسها و آفاتی از قبیل نماتدها در محیط های کشاورزی گلخانه ها سالنهای قلمه زنی و ضدعفونی نمودن انواع میوه ها، ابزارآلات و لوازم کاشت،دستگاههای سورتینگ،انبارها و...کارآیی و استفاده لازم را دارا می باشد.

 

مزایای استفاده:

۱.نابودی میکروارگانیسم ها در محیط کار،مزرعه،گلخانه،سیلوها و انبارهای محصولات کشاورزی و همچنین میوه ها و...

۲.عدم تکثیر میکروارگانیسم ها در گیاه و جلوگیری کننده از شیوع بیماریهای گیاهی و در نهایت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی.

۳.عدم وجود باقیمانده محلول ضدعفونی در محصولات زراعی و باغی.

۴.دوستدار محیط زیست و تجزیه آن در محیط به عناصر بی خطر.

۵.جلوگیری از ایجاد رسوب و تشکیل جلبکها در سیستم های آبیاری.

۶.فاقد ترکیب حلقوی و حلال های نفتی الدوئیدها هالوژنها.

۷.قابل استفاده در phهای مختلف و انواع دما.

مبلغ (تومان) عنوان
42000 محلول ضد عفونی کننده کشاورزی 2

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :