نانوآفت کش

پلیمری کندرها+نانو ذرات فلزی

قارچ کش +کنه کش + باکتری کش

نابودکننده: شپشک،کپک،سفیدک،مینوز،پوسیدگی و انواع لکه های برگی بیماری آتشک،بلایت قهوه ای،گموز مرکبات،بوته میری و...

شکل ظاهر : کنستانتره روغن پلیمری شده قابل حل در آب.

آفت کشی تماسی که با اثرگذاری فیزیکی و اختلال در سیستم تنفسی، باعث تخریب اسکلت خارجی حشرات و کنه ها میشود.

سمیت گوارشی:در حد بسیار کمLD50>6000 mg/kg

ü      افزایش دهنده مقاومت گیاهان در برابر بیماریهای قارچی و...

ü      کاهش سرعت رشد پاتوژن و جلوگیری از تشکیل اسپورها .

ü      با اثرگذاری سریع و طولانی مدت ،بدون باقیمانده سمی بر روی محصولات .

ü      قابل استفاده در مزارع ،باغات ،فضای سبز،گلخانه ها، گیاهان زینتی و...

ü      قابل جذب از طریق شاخه و برگ .

ü      چسبندگی مطلوب و مقاوم در برابر آبشویی و شبنم .

ü      پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش و غیر قابل اشتعال .

ü      فاقد ترکیبات حلقوی و نفتی و یونهای سدیم و کلر.

ü      دوستدار محیط زیست و قابل تجزیه در طبیعت .

روش مصرف:

ابتدا نخزت سمپاشی را از بقایای سموم استفاده شده قبلی پاک نمایید. حال یک لیتر از این محصول را در یک لیتر اب ولرم حل کنید تا بصورت ژله غلیظی درآید.سپس ۵۰۰ لیتر اب تمیز در مخزن سمپاش ریخته و بعد ژله را به آن اضافه کرده و کاملا مخلوط کنید.محلول بدست آمده را در همان روز بر روی گیاهان اسپری نمایید.در مواردیکه نیاز به حجم کمتری باشد.به همان نسبت های فوق محصول نهایی راتهیه کنید(2ccدر یک لیترآب حل و سپس اسپری گردد.)

موارد عدم مصرف:

در زمان گلدهی و تنشهای محیطی،از مصرف خودداری شود.در هوای خیلی گرم و بارانی،محلول پاشی انجام نگیرد.

زمان مصرف:

با توجه به گستردگی و تنوع محصولات کشاورزی ،دو روش پیشنهاد میگردد.

الف)پیشگیری: دونوبت-بفاصله سه هفته

ب) درمان: دو الی سه نوبت بفواصل دو هفته .

احتیاط های لازم:

از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام تهیه محلول و سمپاشی اجتناب نمایید.پس از محلول پاشی دستها و صورت خود را با آب و صابون بشویید.بطری افت کش را نباید در مقابل نور خورشید و یا در محل هایی که یخ میبندد،نگهداری نمود.

حتما دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری گردد.بهتراست این محصول به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.اما در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم،حتما آزمایش در حد نمونه انجام شود و در صورت عدم رسوب ،اختلاط بلامانع است.

مبلغ (تومان) عنوان
55000 نانو آفت کش

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :